Wynagrodzenie pracownika na rachunek bankowy – obowiązek od 2019 roku

Z dniem 1 stycznia 2019 roku mają zacząć obowiązywać wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108) dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia pracownikom.
Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia według ustalonych zasad w regulaminie pracy oraz innych przepisów prawa pracy.
Po wprowadzeniu przepisów zapis w Kodeksie Pracy będzie brzmiał:
„Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”

Pracodawca będzie miał prawo żądać od pracownika ubiegającego się o zatrudnienie podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
Oczywiście pracownik będzie mógł złożyć odpowiednie pismo, które zobliguje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia w formie gotówki.