Wynagrodzenie ryczałtowe

Czym jest wynagrodzenie ryczałtowe? W jakich sytuacjach jest to wygodna forma rozliczania się?

Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia na zasadach ryczałtu jest niezmienna. Najczęściej ten sposób rozliczania się jest wykorzystywany w usługach budowlanych, zleceń lub wykonania dzieła. W każdym przypadku cenę ustala się „z góry”. Oznacza to, że nie ma możliwości późniejszej modyfikacji ceny (np. z powodu wzrostu cen produktów i towarów).

Wycena najczęściej dokonywana jest na podstawie dokumentacji oraz kosztorysu cenowego.

Wyjątkowe sytuacje pozwalające na modyfikację wysokości wynagrodzenia:
- zmiana stosunków, które powodują rażącą stratę ze strony wykonawcy
- niewykonanie wszystkich prac objętych umową
- odpowiedni zapis w umowie przewidujący zmianę wysokości wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczałtowe najczęściej stosowane jest w przypadku robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest na początku współpracy do dokonania wyceny na podstawie przygotowanego projektu budowlanego.