Wyprowadzenie zaległości księgowych w spółce

Bezpieczeństwo spółki powinno być sprawą priorytetową każdego właściciela podmiotu. Kontrola ewidencji księgowych oraz sposobu księgowania pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia zaległości księgowych, które później powodują problemy m.in. z US oraz ZUS.

Często zdarza się, że zaległości księgowe pojawiają się z powodu samodzielnej księgowości prowadzonej przez osobę, która nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat obowiązujących przepisów.

Powodem wystąpienia zaległości w księgowaniu jest współpraca z niewłaściwym biurem rachunkowym.

Konieczność wyprowadzenia zaległości wynika z niedopilnowania pewnych terminów i obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg.

Przywrócenie bezpieczeństwa spółki na rynku musi zostać poprzedzone szybki uregulowaniem ewidencji księgowych w sposób zgodny z ustawą o rachunkowości. Warto zaznaczyć, że powierzając ten problem specjalistom biura rachunkowego warto sprawdzić, czy pracownicy w nim zatrudnieni posiadają doświadczenie w zakresie księgowania zaległych faktur oraz załatwiania spraw z US oraz ZUS.

Istotne jest, że pierwszym etapem wyprowadzenia zaległości jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego, który umożliwi kontrolę wcześniejszych księgowań.