Wysokość składek ZUS, a wysokość przychodu przedsiębiorcy

Aktualnie wysokość składek do ZUS-u wynosi 1228 zł. Kwotę tą musi regulować każdy przedsiębiorca niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu. Jednym z nielicznych udogodnień dla początkującego przedsiębiorcy jest fakt, że przez pierwsze pół roku działalności nie muszą odprowadzać składek do ZUS za wyjątkiem składki zdrowotnej w wysokości 319,94 zł. Należy jednak pamiętać, iż w takim przypadku nie mamy możliwości by pobierać świadczenia z ZUS.

W polskim prawie od 2019 roku szykuje się jednak szereg zmian. Po pierwsze, wysokość składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie zależała od wysokości osiąganego przychodu. Co ważne, nie będą uwzględniane koszty jego uzyskania oraz koszty podatkowe.

Z elastycznych składek skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, których roczny przychód nie przekroczy 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.

Najniższa składka do ZUS zostanie zmniejszona do 520 zł. Kwota ta będzie zwiększała się stopniowo wraz ze wzrostem przychodu przedsiębiorcy.