Zabierz ze sobą paragon!

Robiąc zakupy kasjer dołącza do nich paragon fiskalny.
Najczęściej postrzegamy go jako mały i zbyteczny świstek papieru, dlatego też często od razu go wyrzucamy lub w ogóle go nie zabieramy.
Paragon fiskalny stanowi jednak dowód zakupu i spełnia szereg bardzo ważnych funkcji.
Po pierwsze jest podstawą do reklamacji oraz zwrotów. Ponadto umożliwia porównanie cen oraz upewnienie się czy nie zostaliśmy oszukani.
Najważniejszą rolą paragonu jest jednak wspieranie uczciwej konkurencji.

Paragon powinien zawierać:
1. Imię, nazwisko lub nazwę podatnika, adres miejsca sprzedaży.
2. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (NIP).
3. Numer wydruku.
4. Datę, godzinę (z dokładnością co do minuty) sprzedaży.
5. Nazwę towaru lub usługi.
6. Cenę jednostkową.
7. Ilość i wartość sprzedaży.
8. Wartość zwolnioną od podatku.
9. Numer paragonu fiskalnego.
10. Łączną kwotę podatku.
11. Kwotę należności.
12. Numer kasy i oznaczenie kasjera.
13. Logo fiskalne i unikatowy numer kasy.
14. Oznaczenie waluty.

Zobacz też: Faktura VAT