Zawieszenie działalności a zatrudnianie pracowników

Zdarzają się sytuacje, w wyniku których przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na dalsze prowadzenie działalności. W takim przypadku często dochodzi do likwidacji interesu, jednak można tego uniknąć, decydując się na czasowe zawieszenie działalności.

Takie rozwiązanie pozwala na zaprzestanie interesów tylko na pewien czas (nie krótszy niż miesiąc). Dzięki temu przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek ZUS w tym okresie a także wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jest to duże udogodnienie dla właścicieli firm, którzy zawieszają działalność z powodów finansowych.

Jak wygląda sytuacja pracowników w świetle zawieszenia działalności przedsiębiorstwa?
Nie jest możliwe dokonanie zawieszenia działalności, jeżeli zatrudnia się pracowników. Według przepisów, pracownicy to osoby zatrudnione w firmie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Do tej grupy nie zalicza się osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło lub zlecenia).
Nieco kłopotliwą kwestią bywali pracownicy przebywający na dłuższych urlopach. Do niedawna pracodawca, którego pracownik korzystał np. z urlopu macierzyńskiego, nie mógł zawiesić swojej działalności. Dzięki nowym przepisom, które weszły w życie w 2018 roku, tzw. Konstytucji Biznesu, sytuacja ta uległa zmianie.
W tym momencie przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności nawet w przypadku, gdy któryś z jego pracowników przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym czy rodzicielskim. Co w sytuacji, gdy urlop skończy się w czasie trwania zawieszenia? W takim przypadku pracownik ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia aż do czasu wznowienia działania firmy. Jest ono obliczane na takich samych zasadach, jak wynagrodzenie postojowe.