Zlecenie księgowości na zewnątrz- outsourcing

Outsourcing księgowości to po prostu zlecenie jej prowadzenia na zewnątrz, dzięki czemu koszty są niższe. Dlaczego niższe? Gdyż mamy do czynienia z rosnącą konkurencją w tej kwestii. Coraz bardziej popularny staje się także outsourcing do platformy online. Nie tylko jest coraz częściej stosowany, ale również najbardziej opłacalny. Jest systemem, który można porównać do bankowości elektronicznej. Możemy bowiem znaleźć wiele cech i zalet, które łączą oba systemy. Na przykład oszczędność czasu i pieniędzy, czy większa świadomość o finansach jednostki.
Wejście księgowości w platformę internetową dało możliwość rozwiązania takich problemów, jak:

  • brak odpowiedzialności biura za ewentualne błędy ewidencyjne i potencjalne kary od US lub ZUS,
  • dowóz dokumentów do biura,
  • brak uprzedniego poinformowania o wysokości podatku,
  • niski poziom doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów,
  • potrzeba prowadzenia równoległej księgowości w przedsiębiorstwie.