Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

Wybór formy opodatkowania ma ogromny wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czasem zdarza się, że przedsiębiorcy podczas roku decydują się na zmianę formy opodatkowania. Czy zmiana taka może zaistnieć?

Formy opodatkowania:
1. Na zasadach ogólnych według skali podatkowej.
2. Na zasadach ogólnych podatkiem liniowym.
3. W formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
4. W formie karty podatkowej.

Formę opodatkowania wybiera się do 20 stycznia. Natomiast w przypadku podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku mają oni na to czas do moment złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Jeśli podatnik się z tym spóźni wówczas będzie zmuszony do rozliczania się na zasadach ogólnych, a więc wg skali podatkowej.

Zobacz także: Rodzaje rachunkowości