Zmiany w spółce z o.o.

Prowadzenie spółki z o.o. to dla wielu przedsiębiorców duży przywilej, głównie za sprawą ograniczonej odpowiedzialności wspólników. Zaletą wyboru spółki z o.o. jest również możliwość jej rejestracji za pomocą Internetu, która znacznie upraszcza prowadzenie całego procesu rejestracyjnego oraz skraca czas powstania firmy.

W kwietniu 2016 roku weszła zmiana w zakresie podwyższania kapitału zakładowego spółek z o.o. oraz wprowadzania zmian w umowie spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy, za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wraz z zmianami można za jego pośrednictwem dokonać zmiany adresu spółki oraz zbycia części udziałów.

Korzystając z nowej możliwości nie można zapomnieć o kilku ważnych szczegółach. Rejestrując spółkę z o.o. za pośrednictwem Internetu należy wnieść wkłady na kapitał zakładowy tylko w formie pieniężnej, tak samo jak podczas jego podwyższania za pośrednictwem systemu eMS.