Zostać podatnikiem VAT, czy nie?

VAT

Rozpoczynanie działalności gospodarczej wiąże się z podjęciem wielu decyzji. Jedną z nich jest kwestia- zostać vatowcem, czy nie? Zagadnienia tego nie da się dla wszystkich jednoznacznie rozstrzygnąć. Zależy ono bowiem od rodzaju działalności, a przede wszystkim od grona odbiorców, którym będziesz sprzedawał swoje towary czy usługi.

Kiedy się opłaca?

Istnieje możliwość potrącenia podatku VAT należnego o naliczony. Wiąże się to jednak z koniecznością uzyskania statusu vatowca. W przypadku, gdy nasi odbiorcy są płatnikami podatku VAT, naliczony przez nas podatek, będą mogli sobie odliczyć. Natomiast my otrzymamy możliwość zmniejszenia podatku od naszych zakupów. W chwili, kiedy decydujemy się na zostanie podatnikami VAT, interesuje nas jedynie kwota netto.

Podmioty zwolnione z VAT bez wyboru

Nie każda jednostka gospodarcza może w swoich rozliczeniach uwzględniać VAT naliczony. Mamy bowiem do czynienia z takimi pojęciami jak przedmiotowe i podmiotowe zwolnienie z podatku VAT. Kogo one dotyczą? Na przykład lekarzy lub lektorów języków obcych. Inni przedsiębiorcy mogą wybrać zwolnienie z podatku od towarów i usług w sytuacji, kiedy ich roczne obroty nie są większe od kwoty 150 tyś zł.

Drugie dno, czyli skazani na VAT

Są też tacy przedsiębiorcy, którzy nie mają wyboru i muszą zostać vatowcami, nawet jeśli ich obroty w ciągu roku nie przekroczyły kwoty 150 000 zł. Głównie są to osoby zajmujące się handlem wyrobów ze złota oraz wszystkie jednostki świadczące usługi doradcze.

Płatniku VAT pamiętaj!

W każdym czasie Twoje przedsiębiorstwo może zostać skontrolowane przez fiskusa, dlatego że podatek VAT to główne źródło dochodów państwa. Zadbaj więc o poprawne rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Jeśli księgowość poleciłeś biurowi rachunkowemu, to ono odpowiada za rozliczenia. Jeśli jednak zajmujesz się tym sam postaraj się o wyposażenie w odpowiedni program księgowy.

Aby zostać vatowcem, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy VAT-R.