Zwrot podatku VAT

Podatek VAT jest podatkiem, który w rzeczywistości reguluje finalny odbiorca. Oznacza to że wszelkie pozostałe podmioty mogą odliczyć kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towaru bądź usługi. Z tego względu bardzo istotne jest prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT przez czynnego płatnika tego podatku.

Wyróżniamy:
-podatek należny, który nalicza sie z tytułu sprzedaży,
-podatek naliczony, naliczony z tytułu sprzedaży.

W momencie gdy podatek należny okaże się wyższy niż naliczony wówczas przedsiębiorca zobowiązany jest do regulacji tej różnicy do 25. dnia miesiąca, która następuje po okresie za który się rozlicza.

W przypadku gdy większy okaże się podatek naliczony wówczas podatnik ma dwie możliwości. Może przenieść tą nadwyżkę na kolejny okres rozliczeniowy, dzięki czemu nadwyżka pomniejszy powstałe zobowiązania w przyszłości. Ma prawo także domagać się uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.