Biznes plan

Biznes plan to dokument, który pozwala określić potencjalnym inwestorom lub instytucjom finansującym czy warto angażować się w projekt. Jakie są etapy składające się na kompletny i atrakcyjny biznesplan?

Opis przedsiębiorstwa - w biznesplanie musi znaleźć się część poświęcona opisie naszej firmy. Oprócz podstawowych danych jak adres, struktura organizacyjna czy dane finansowe, warto zawrzeć informację o najważniejszych sukcesach, jakie firma odnosiła na rynku.

Opis rynku i branży, w jakiej działamy - opis najbliższego otoczenia oraz konkurencji powinien zająć odpowiednio dużo miejsca w naszym biznesplanie. To na podstawie informacji o branży inwestorzy stwierdzą, czy rynek nie jest zbyt agresywny bądź czy bariery wejścia nowego produktu nie będą zbyt wysokie.

Charakterystyka danego produktu - ta część została stworzona aby jak najbardziej szczegółowo opisać produkt. Warto zawrzeć informację o podobnych produktach na rynku i informacji, dlaczego opisywane rozwiązania są lepsze niż rozwiązania konkurencji.

Plan finansowy - dział, który jako pierwszy jest analizowany przez inwestorów. To na podstawie naszej analizy finansowej będzie rodzić się jednoznaczna decyzja, czy zainwestowanie w pomysł się opłaca.

Strategia marketingowa - opis w jaki sposób produkt będzie reklamowany. Tutaj powinny znaleźć się informacje o tym, do jakiego segmentu klienta będzie kierowany produkt i na podstawie tego, jakie kanały reklamy zostaną wdrożone w realizację.

Plan realizacji projektu - biznesplan powinien również być opatrzony harmonogramem realizacji poszczególnych kroków. Inwestorzy powinni mieć jasną informację dotyczących całości procesu oraz poszczególnych dat końcowych zakończenia poszczególnych etapów. Plan realizacji projektu powinien jednoznacznie wskazywać na okres, kiedy produkt ujrzy światło dzienne. To pozwoli w odpowiedni sposób zaplanować zapotrzebowanie środków finansowych na potrzeby wdrożenia projektu.