Cechy dowodu księgowego

Sprawdź, jak wygląda księgowość w spółkach!

Podstawą dokonania zapisu w księdze rachunkowej jest posiadanie dowodu księgowego. Dokument stwierdzający zaistnienie zdarzenia musi być odpowiednio sporządzony. Wymaga się (zgodnie z przepisami rachunkowości) od dokumentu księgowego posiadania następujących elementów:
- określenia rodzaju dowodu (np. faktura, przyjęcie zewnętrzne, wyciąg bankowy) oraz numeru (np. 2/12/2015 czy 1/15),
- zawarcia danych o dokonujących operacji gospodarczych - adresy i nazwy,
- opisu operacji gospodarczej wraz z jej wartością oraz jeżeli jest taka możliwość z określeniem w jednostkach naturalnych,
- daty operacji i wystawienia dowodu księgowego,
- podpisu wystawcy dowodu oraz osoby, której powierzono i przyjęto składniki majątku,
- stwierdzenia sprawdzenia i zakwalifikowania w księgach rachunkowych.

Każdy dowód księgowy oprócz posiadania niezbędnych elementów musi cechować się rzetelnością, kompletnością oraz bezbłędnością.