CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

System przetwarzający informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią władzę nad spółką, zwanych beneficjentami rzeczywistymi ruszył 13 października 2019 roku. Do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych spółki mają obowiązek zgłoszenia swoich przedstawicieli.