Czym są środki trwałe?

Środki trwałe stanowią integralną część niemalże każdej firmy. Rzadko zdarza się, aby przedsiębiorca prowadzący własny biznes nie wykorzystał chociażby jednego przedmioty, który stanowiłby środek trwały.

Czym charakteryzują się środki trwałe?
- stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy,
- ich wartość przekracza 10.000 zł, a przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok,
- są kompletne, zdatne do użytku i wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykłady środków trwałych:
- nieruchomości,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenie w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.
Wyodrębnia się też środki trwałe w budowie, którymi są środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia istniejącego już środka trwałego.