Elementy certyfikatu rezydencji

Jednolity wzór certyfikatu rezydencji nie został określony, a więc każde państwo może wypracować własne regulacje i wskazać niezbędne elementy, jakie powinno mieć zaświadczenie. W Polsce wymienia się jednak kilka istotnych punktów, jakie należy zawrzeć, aby certyfikat był uznany za właściwy:
- data wystawienia zaświadczenia,
- dokładny adres zamieszkania / siedziby podatnika tzw. miejsce rezydencji,
- nazwa organu, który wydał certyfikat,
- cel wydania,
- powołanie się na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania,
- okres ważności certyfikatu, przy czym gdy nie został podany, podatnik przy pobieraniu podatku uwzględnia dokument przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.
Polski certyfikat rezydencji posiada określony wzór zgody z Rozporządzeniem wydawanym przez Ministra Finansów i Rozwoju. Praktyka gospodarcza podpowiada także, aby certyfikat rezydencji był sporządzony zarówno w języku ojczystym danego kontrahenta, jak i w jednym z wybranych języków międzynarodowych, najlepiej w języku angielskim.