Formy uproszczonej rachunkowości

Dowiedz się wszystkiego o opodatkowaniu w spółce!

Rachunkowość finansowa w firmach może być różnie prowadzona. Ma na to wpływ forma spółki oraz wysokość osiąganych przychodów w ciągu roku.

Należy przypomnieć, że spółki takie jak spółka jawna, cywilna czy partnerska mogą korzystać z uproszczonych metod rachunkowości. Może to jednak następować tylko do momentu przed przekroczeniem limitu księgowego. Pozostałe spółki, które nie zostały tu wymienione mają obowiązek prowadzić pełną księgowość. Jak jest to dostrzegalne, forma księgowości zależy w dużym stopniu od formy prawnej przedsiębiorstwa.

Warto również przypomnieć uproszczone formy księgowości, do których zalicza się:
- księgę przychodów i rozchodów,
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
- kartę podatkową.

Stosowanie tych metod księgowości jest łatwe i wiele przedsiębiorców może poradzić sobie z tym samemu. Jednak nie zawsze są to odpowiednie formy do prowadzenia księgowości. Każda z nich ma swoje wady i zalety, które należy poznać, przed wyborem którejkolwiek z niej.