Jak można udokumentować zakup w firmie?

Dokonywanie zakupów to podstawa działalności każdej firmy. Aby móc handlować trzeba kupić towary, aby móc produkować trzeba zakupić materiały i tak dalej. Każda tak operacja musi zostać tez odpowiednio udokumentowana, by można było ją ująć w księdze rachunkowej i odliczyć te koszt od podatku.

Do dokumentacji zakupu służą:
- faktura - będąca dokumentem wystawianym przez podatników VAT. Może występować w różnych formach - zaliczkowa, uproszczona, marża (tylko pro forma nie jest podstawą ewidencji podatkowej, do czasu otrzymania zaliczki),
- rachunek zwany rachunkiem uproszczonym, wystawiany jest przez przedsiębiorstwa nie będące płatnikami VAT.
- *paragon, lecz tylko w określonych przypadkach.