JPK - czym jest i kogo obowiązuje?

Jednolity Plik kontrolny to wprowadzone przez Ministra Finansów księgi i dokumenty prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego.

Celem wprowadzenia JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji urzędom w formie elektronicznej pozwalającej m.in skrócić czas wykonywanych czynności, zmniejszenie uciążliwości, a w efekcie ograniczenie kosztów i ułatwienie zlokalizowaniu tzw. pustych faktur.

Jakie korzyści otrzyma podatnik, który sporządza elektronicznie dokumenty? m.in. umożliwi dostęp do danych w formacie, który w efekcie pozwoli szybką analizę i ułatwienie w sporządzaniu trudnych dokumentów.
Zgodnie z ordynacją podatkową JPK składa się z siedmiu struktur logicznych, które posiadają niezbędne informacje dotyczące poszczególnych danych np. faktur, wyciągów bankowych, ewidencji przychodów czy KPiR.

Mikro przedsiębiorcy zobowiązani są do sporządzania takiej formy dokumentu księgowego bezbłędnie i rzetelnie, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić konsekwencję w postaci np. kary ze strony urzędu za brak podjęcia się wyeliminowania nieścisłości.