Kiedy można anulować fakturę?

Przedsiębiorcy w toku prowadzenia działalności wystawiają wiele faktur. Niekiedy dochodzi do sytuacji, że wystawioną fakturę należy anulować. Kiedy więc można anulować fakturę?

W przepisach prawa nie istnieje pojęcie anulowania faktury. Zgodnie z ustawą o VAT, w przypadku błędów na fakturze dotyczących kwestii formalnych, takich jak stawki i kwoty podatku, zwroty, rabaty czy podwyższenie ceny, sprzedawca towarów lub usług ma obowiązek wystawić fakturę korygującą.

W praktyce dopuszcza się jednak anulowanie faktur, gdy spełnione zostaną oba poniższe warunki:
- nie doszło do faktycznej sprzedaży towarów lub wykonania usługi,
- faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego.

W praktyce, anulować fakturę można wtedy, gdy np. została wystawiona na podstawie złożonego zamówienia, ale nie zdążyła zostać wysłana do klienta, gdyż ten wcześniej zrezygnował z zakupu. Innym przykładem jest sytuacja, gdy sprzedawca wysyła do klienta towar, ale ten go nie odbiera, więc towar wraca do sprzedawcy. W takim przypadku oba egzemplarze należy przekreślić oraz nanieść na nie adnotację “anulowano”. Można również napisać z czego wynikała konieczność anulowania.