Kiedy należy zgłosić sprzedaż udziałów w spółce z o.o.?

Do rejestru przedsiębiorców KRS wpisywani są tylko wspólnicy posiadający udziały stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki. Jeśli zatem w wyniku danej transakcji:
- nabywca posiadać będzie udziały stanowiące co najmniej 10% lub
- zbywca udziałów posiadał przed sprzedażą udziały stanowiące co najmniej 10%
konieczne stanie się zgłoszenie sprzedaży do rejestru. W odniesieniu do zbywcy możliwe są dwa warianty. Pierwszym będzie wykreślenie jego danych z KRS, drugim zmiana informacji o liczbie posiadanych udziałów. Ten ostatni przypadek wystąpi, gdy pomimo sprzedaży części udziałów, będziesz posiadał nadal co najmniej 10% udział w kapitale zakładowym.

W innych przypadkach dokonywanie zgłoszenia nie będzie konieczne. Stanie się tak, gdy wspólnik posiadający udziały stanowiące 3% kapitału zakładowego zbywa je na rzecz wspólnika, który posiada udziały stanowiące 5% kapitału zakładowego. Żaden z tych wspólników nie był ujawniony w KRS, dlatego transakcja ta nie podlega zgłoszeniu do rejestru.