Co warto wiedzieć o kontroli w firmie?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, kontrola w przedsiębiorstwie w znacznej większości przypadków musi zostać zapowiedziana. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy to istnieje poważne podejrzenie o popełnieniu przestępstwa przeciwko obrotowi finansowemu. Jeśli kontrola jest zapowiedziana, przedsiębiorca ma co najmniej 7 dni na sprawdzenie firmowych dokumentów oraz naniesienie ewentualnych poprawek.

Jak się okazuje, do kontroli przygotować musi się nie tylko przedsiębiorca, ale również organ kontrolujący w zakresie odpowiedniego sporządzenia protokołu kontroli, który musi zawierać:
- opis podejmowanych czynności związanych z przedmiotem kontroli,
- dane osób przeprowadzających kontrolę w przedsiębiorstwie,
- miejsce oraz datę przeprowadzenia kontroli,
- informacje odnośnie ustaleń końcowych dotyczących kontroli,
- opis oceny przeprowadzonej kontroli.

Właściciel kontrolowanego przedsiębiorstwa ma prawo do odwołania się od decyzji organu podatkowego, co oznacza, że m.in. może złożyć wyjaśnienia w kwestiach budzących wątpliwości, jak również korygować sprawozdanie finansowe, w którym wykryto błędy.