Mały ZUS PLUS

Jak zapewne wiedzą przedsiębiorcy – tzw. mały ZUS obowiązywał od 2019 roku. Możliwość skorzystania z niego mieli przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku uzyskali dochód, który nie przekraczał 2,5 krotności wynagrodzenia minimalnego.

Wprowadzony został ze względu na potrzeby, które były zgłaszane na przestrzeni wielu lat przez mniejsze firmy. Zgłoszenia te w głównej mierze dotyczyły tego, iż ich możliwości finansowe były zbyt małe, aby sprostać opłacaniu składek na ubezpieczenia.

Na obecną chwilę opracowano Mały ZUS Plus, który zaczął obowiązywać od 1 lutego 2020 roku. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w 2019 roku nie przekroczył sumy 120 000 zł. Poza tym są oni zobowiązani do tego, aby udowodnić, iż prowadzili w poprzednim roku działalność przez co najmniej 60 dni.

Chęć skorzystania z owego programu można było zgłaszać do 29 lutego 2020 roku, a w latach następnych będzie trzeba dokonać zgłoszenia do końca stycznia.

Jeśli zatem jesteś zainteresowany skorzystaniem z programu Mały ZUS Plus, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w zakresie sporządzenia odpowiednich wniosków.