Mikrorachunki od 2020 roku

Na indywidualny numer mikrorachunku, który składać będzie się z numeru PESEL podatnika, bądź numeru NIP płatnika, będą trafiały wpłaty pochodzące z podatku PIT, CIT oraz VAT. Z tego, co zapowiedział Marian Banaś (minister finansów), od 2020 roku każdy będzie posiadaczem omawianego mikrorachunku.

Jak się okazuje, będzie to odpowiednik indywidualnych numerów rachunków składkowych, które dla płatników ZUS zostały opracowane w 2018 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z zapowiedzi MF wynika, że z początkiem 2020 roku dla każdego podatnika oraz płatnika zostaną wygenerowane indywidualne numery mikrorachunku podatkowego. Wówczas na te dedykowane numery konta będą trafiały wpłaty z kluczowych podatków takich, jak PIT, CIT, VAT.

Na numer konta składać będzie się PESEL danego podatnika, z kolei w przypadku płatników, będzie to numer NIP. Jak więc można zauważyć, wykorzystane zostaną dwa podstawowe identyfikatory, które stosuje się do rozliczania deklaracji podatkowych. Omawiane mikrorachunki będą prowadzone przez NBP, a więc Narodowy Bank Polski.

Numer firmowego mikrorachunku będzie można nabyć w każdym Urzędzie Skarbowym, bądź bezpośrednio na stronie www.podatki.gov.pl. Prócz tego, w czwartym kwartale 2019 roku zostanie uruchomiony tzw. generator mikrorachunków podatkowych, z którego każdy podatnik będzie mógł skorzystać 24h/dobę.

Celem owego rozwiązania jest możliwość szybszego rozliczania wpłat z tytułu należności podatkowych, co umożliwi uzyskanie pozyskania zaświadczenia o niezaleganiu w regulowaniu podatków ”od ręki”.