nadwyżki

Różnice inwentaryzacyjne- charakterystyka i podział

Podczas inwentaryzacji przeprowadzanej w przedsiębiorstwach ujawnione zostają różnice, które powstają między stanem faktycznym składników majątkowych, a zapisami w księgach rachunkowych. Są to niedobory bądź nadwyżki.

NIEDOBORY powstają, gdy stan faktyczny jest mniejszy od stanu księgowego.
NADWYŻKI powstają, gdy stan faktyczny jest większy od stanu księgowego.

Niedobory możemy jeszcze podzielić w następujący sposób: