Odliczenie składki zdrowotnej

Nie każdy przedsiębiorca wie, iż istnieje możliwość odliczenia od podatku dochodowego składki zdrowotnej. Warunkiem jednak jest to, iż została ona zapłacona (nie można ubiegać się o zwrot składki, która nie została opłacona). Ważną informacją również jest to, że nie można odliczyć składek opłacanych za pracowników, ponieważ nie są one finansowane przez przedsiębiorcę, a pobierane z wynagrodzeń pracowników.

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku posiadają przedsiębiorcy, którzy opodatkowani są na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, jak również kartą podatkową. Odliczenia dokonywane są na bieżąco – obniżając zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu/kwartale, w którym składki opłacono.

W sytuacji, kiedy suma opłaconych składek przewyższa podatek za dany miesiąc/kwartał, nieodliczoną część zaliczek można odliczyć w kolejnych miesiącach/kwartałach, aczkolwiek nie później niż do chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego.

UWAGA!
Bardzo ważne jest to, że przedsiębiorcy nie mają możliwości, aby opłacone w danym roku składki, były odliczone w roku następnym.