Odpowiedzialność biura rachunkowego za rozliczenia

Wielu przedsiębiorców decyduje się na powierzenie księgowości biuru rachunkowemu. Korzystanie z biura rachunkowego w mniemaniu niektórych zwalnia ich od odpowiedzialności za rozliczenia, ale czy rzeczywiście tak jest? Czy zlecając obsługę księgową dla firmy unikamy odpowiedzialności przed Urzędem Skarbowym?

Przedsiębiorcy, którzy podpisują umowę z biurem rachunkowym mają obowiązek powiadomienia Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg przez biuro rachunkowe powinien co do zasady złożyć podatnik, ale zdarza się, że obowiązek wykonują w imieniu podatników biura rachunkowe.

Podpisanie umowy z biurem rachunkowym nie zwalnia podatnika z odpowiedzialności względem Urzędu Skarbowego. Właściciel firmy ponosi odpowiedzialność podatkową. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe swojego usługobiorcy, a także nieterminowe jego uregulowanie. Biuro rachunkowe ma obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i w przypadku niestarannych rozliczeń, zobligowane jest do zapłaty odszkodowania. Nie odpowiada natomiast za merytoryczną treść, ponieważ nie ma obowiązku kontrolowania wiarygodności faktur i tego czy dokumentują faktyczny przebieg zdarzeń w firmie.