Pełna księgowość – limit 2021

Limit przychodów, który decyduje o przejściu na pełną księgowość w 2021 r.: 9 030 600 zł.

Jak już zapewne wie każdy przedsiębiorca, o obowiązku przejścia na pełną księgowość, decyduje wysokość osiągniętych przychodów z tytułu sprzedaży towarów lub usług w poprzednim roku obrotowym. Limit jest ustalony na 2 000 000 euro, aczkolwiek zmienia się kwota przeliczenia na polskie złotówki.

Limit ten należy przeliczyć na PLN zgodnie ze średnim kursem euro, który ogłaszany jest przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października roku obrotowego, który poprzedza rok, na który obliczany jest limit.

1 października 2020 r. średni kurs euro wyniósł 4,5153 zł.

W związku z tym, po przemnożeniu kwoty 2 000 000 euro przez 4,5153 zł, osiągamy kwotę 9 030 600 zł. Oznacza to zatem, iż wszyscy przedsiębiorcy, których przychód w 2020 roku wyniósł lub przekroczył ową kwotę, będą musieli przejść na prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W razie ewentualnych pytań, bądź wątpliwości odnośnie limitu na 2021 r. - zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.