Podatki płacone przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarcza, są zobowiązani do regulowania zobowiązań podatkowych. Jednym z nich jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast w zależności od wybranej formy opodatkowania, przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania podatku w wysokości odpowiedniej do wybranej przez nich formy opodatkowania. Tym sposobem stawki te wynoszą:
- zasady ogólne 18 % i 32 %,
- podatek liniowy 19 %,
- ryczałt oraz karta podatkowa – możliwość wyboru dla niektórych przedsiębiorców.

Kolejny podatek, który opłacać muszą przedsiębiorcy jest podatek VAT. Mogą z niego zrezygnować jedynie, których roczny obrót nie przekroczył 200 000 zł. Podatek ten przyjmuje wartości takie, jak: 23%, 8%, 5% oraz 9%.

Kolejnym zobowiązaniem podatkowym, o którego uregulowaniu pamiętać muszą przedsiębiorcy, jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek jego zapłaty występuje w przypadku umów sprzedaży, umów pożyczki oraz darowizny. Należy pamiętać, że jego wysokość wynosi 2% wartości dokonanej transakcji.