Podstawowe warunki prowadzenia działalności niezarejestrowanej

Działalność rejestrowaną wprowadzono głównie w celu ułatwienia startu nowym przedsiębiorcom. Wprowadzenie to wyeliminowało problem konieczności ponoszenia wysokich opłat skarbowych przez podmioty, które notują bardzo niskie dochody. Z ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne, których przychody w ramach wskazanej działalności w żadnym stopniu nie przekroczyły 50% minimalnego krajowego wynagrodzenia. Warto zapamiętać, że w przypadku gdy próg ten przekroczy tą wartość w ciągu 7 dni należy zarejestrować działalność jako gospodarczą.

Kolejny warunek dotyczy przeszłości biznesowej danego przedsiębiorcy. Nową, nieewidencjonowaną firmę można prowadzić tylko w sytuacji, jeśli przez 60 miesięcy poprzedzające jej założenie dany podmiot nie prowadził żadnej działalności gospodarczej.