Przedsiębiorstwo rentowne – czyli jakie?

Wskaźnik służący do oceny rentowności przedsiębiorstwa jest parametrem, którego wynik ukazuje efektywność kapitałów, które posiada przedsiębiorca, a także to, jak gospodaruje aktywami wchodzącymi w jego bilans. Zamiennymi nazwami do tego wskaźnika są wskaźnik zyskowności lub stopa zwrotu.

Wynik otrzymany z obliczenia tego wskaźnika mówi nam o tym, że po przekroczeniu danego poziomu, firma zaczyna wypracowywać swój zysk, czyli osiągać to, na czym najbardziej zależy przedsiębiorcom.

Miarą, która bada wskaźnik rentowności jest zysk operacyjny lub zysk netto, a więc to oznacza, że to właśnie osiągnięty zysk decyduje o tym, na jakim poziomie jest rentowności wykorzystywanych zasobów.

Poziom osiągniętej rentowności powinien być porównywany do okresów ubiegłych, do założonych przez firmę celów, do innych przedsiębiorstw lub po prostu do ogólnych wskaźników osiągniętych przez branżę.

Rentowność może być mierzona pod kilkoma postaciami i w różnych celach.

Tak więc możemy wyróżnić cztery rodzaje rentowności, a wśród nich:
- rentowność aktywów,
- rentowność kapitałów własnych,
- rentowność jako zwrot z inwestycji,
- wskaźnik rentowności sprzedaży.