Jak duże rezerwy należy otrzymywać w firmie?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie jak duże rezerwy finansowe powinna utrzymywać firma. Warto jednak w miarę możliwości gromadzić takie środki, by zapewnić firmie jak najlepszą płynność finansową.

Na wysokość rezerw, jakie powinna posiadać spółka wpływa wiele czynników. Decydującym jest wielkość przedsiębiorstwa. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, rodzaj prowadzonej działalności, wielkość zatrudnienia i wiele innych czynników.

Optymalną wysokością rezerw jest 10% rocznych przychodów. Oczywiście odłożenie takiej ilości w krótkim czasie jest trudne, ale w przypadku większych problemów finansowych przezorność się opłaci.

Zgromadzone na potrzeby rezerw finansowych środki powinny być dostępne w krótkim czasie. Nie warto ich inwestować w niepłynne aktywa, gdyż podstawowym zadaniem tych środków jest zabezpieczenie, a nie wygospodarowywanie zysku.