Rozrachunki - z kim i gdzie ewidencjonowane?

Rozrachunki to jedno z ważnych pojęć księgowych. Nieodłącznie wiążą się z prowadzeniem pełnej księgowości. Dlatego w tym poście znajdzie się trochę informacji na ten temat.

Na rozrachunki przedsiębiorstwa składają się wszystkie należności oraz zobowiązania. Dotyczą one rozliczeń z dostawcami, odbiorcami, pracownikami, instytucjami publicznoprawnymi.

Ewidencji księgowej prowadzonych rozrachunków w firmie, dokonuje się na kontach księgowych należących do zespołu planu kont nr 2. Są to zarówno konta syntetyczne (główne) na przykład 200 - "Rozrachunki z odbiorcami", 201 "Rozrachunki z dostawcami", 220 "Rozrachunki publicznoprawne" oraz konta analityczne, prowadzone pomocniczo dla danego konta.

Pełny wykaz kont, służących po ewidencji rozrachunków zawiera następujące konta:
- 200 Rozrachunki z odbiorcami
- 210 Rozrachunki z dostawcami
- 215 Zobowiązania wekslowe
- 220 Rozrachunki publicznoprawne
- 221 Rozrachunki z budżetami
- 223 Rozrachunki z tytułu VAT
- 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
- 231 Rozliczenie wynagrodzeń
- 235 Rozliczenie niedoborów i szkód
- 236 Rozliczenie nadwyżek
- 237 Roszczenia sporne
- 238 Należności z tytułu niedoborów i szkód
- 239 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
- 240 Pozostałe rozrachunki