Samofakturowanie - definicja

Jak zapewne Państwo wiedzą – faktura VAT stanowi dowód sprzedaży towarów oraz usług. Powszechnie przyjęło się, że faktury te są wystawiane przez dostawców, aczkolwiek możliwe jest, aby dokument ten został wystawiony przez nabywcę danego towaru lub usługi i wówczas możemy mówić o tzw. samofakturowaniu.

Samofakturowanie stanowi proces, w którym dostawca wydaje towar, bądź usługę, aczkolwiek nie jest to potwierdzone żadnym dokumentem, przerzucając jednocześnie obowiązek wystawienia faktury VAT na nabywcę, który powinien to zrobić w chwili otrzymania danego świadczenia.

Tytułowe samofakturowanie znajduje zastosowanie w przypadku dowolnej dostawy towarów, bądź świadczenia dowolnych usług na terytorium Polski. Wówczas nabywca wystawia fakturę w imieniu oraz na rzecz dostawcy. W związku z tym, może on również wystawiać duplikaty oraz dokonywać w nich ewentualne korekty.

Konieczne jest jednak, aby sprzedawca zaakceptował fakturę wystawioną przez nabywcę, a dopiero po dokonaniu tej formalności staje się ona pełnoprawnym dokumentem.

Sprawdź również - umorzenie należności w ZUS!,