Słownik skrótów księgowych

Właściwe prowadzenie dokumentacji księgowej jest obowiązkiem każdego właściciela firmy. Dokumentacja księgowa składa się z odpowiednio sporządzonych dokumentów, wyrażających przebieg lub skutek wykonywanych operacji gospodarczych.

Warto wspomnieć o tym, że od prawidłowo sporządzonych dokumentów zależy jakość dostarczanych informacji przez rachunkowość. Z tego powodu odpowiednie prowadzenie dokumentacji ma tak duże znaczenie.

Dokumenty księgowe stanowią podstawę do przeprowadzanej kontroli sprawozdania finansowego oraz są głównym źródłem analizy ekonomicznej.

Każdy, kto ma bezpośrednią styczność z księgowością, powinien doskonale znać pewne terminy, hasła i skróty. Poniżej przedstawię je i rozwinę:
- CIT - ang. (Corporate Income Tax) podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw),
- Fa VAT - Faktura VAT,
- GUS - Główny Urząd Statystyczny,
- KH - Księga Handlowa,
- KP - Kasa Przyjmie,
- KPiR- Księga Przychodów i Rozchodów,
- KW - Kasa Wypłaci,
- LT - Likwidacja środka trwałego,
- MF - Ministerstwo Finansów,
- Mm - Przesunięcie międzymagazynowe,
- OT - Likwidacja środka trwałego,
- PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- PIT - ang. (Personal Income Tax) podatek od dochodów osobistych,
- PK - Polecenie księgowania,
- PT - Przekazanie środka trwałego,
- PTU - Podatek od Towarów i Usług (PTU =VAT),
- Pw - Przyjęcie wyrobów,
- Pz - Przyjęcie zewnętrzne,
- RK - Raport kasowy,
- R-k - Rachunek,
- RMUA - Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej,
- Rw - Rozchód wewnętrzny,
- US - Urząd Skarbowy,
- WB - Wyciąg bankowy,
- WDT - Dostawa wewnątrzwspólnotowa,
- WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
- Wz - Wydanie zewnętrzne,
- VAT - ang. (Value Added Tax) podatek od wartości dodanej,
- ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Odpowiednio prowadzona dokumentacja firmy dostarcza informacji umożliwiających bezpieczne podejmowanie decyzji. Przedsiębiorcy, którzy chcą opierać się na solidnie sporządzonych raportach oraz analizach powinni zdecydować się na współprace z naszym biurem, które posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości.