Spółki kapitałowe, a księgowość

Do spółek kapitałowych zalicza się spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ich wspólna cechą jest ważna rola kapitału, który stanowi podstawę ich istnienia oraz działalności. Stąd też wspólnicy stanowią drugi plan, a więc ich zmienność jest jak najbardziej dopuszczalna - wystarczy kupić udziały lub akcje, by stać się jednym z nich.

Kolejną wspólną cechą tych spółek jest osobowość prawna, ponieważ nie wspólnicy, a kapitał odgrywa najważniejszą rolę, tak też i trzeba było nadać tym formom przedsiębiorstw odpowiednią zdolność do stawania się podmiotem praw i obowiązków, czyli osobowość prawną.

Jeszcze jedną wspólną cechą spółki z o.o. i akcyjnej jest obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości. Jako osoby prawne, są bezwzględnie zobowiązane do prowadzenia księgowości w formie księgi rachunkowej. Temat ten składnia do głębszego zastanowienia. Wiele przedsiębiorstw, głównie w formie spółki z o.o. to mniejsze lub średnie firmy, dla których obowiązek ten jest często bardzo uciążliwy. Stąd też pełną księgowość zalicza się do wad. Może byłoby warto zmienić w tym zakresie prawo?

Są jednak argumenty za tym, by zachować pełną księgowość w spółkach z o.o., ponieważ spółkom na co dzień kieruje zarząd, brak dokładniej ewidencji księgowej, mógłby zachęcać do nielegalnych działań, na szkodę spółki, a dokładnie na szkodę jej właścicieli. Poza tym prowadzenie ksiąg rachunkowych umożliwia dostosowanie polityki rachunkowości do specyfiki firmy. To także korzyść dla spółek kapitałowych.

Prowadząc spółkę kapitałową, a martwiąc się o obowiązki, wynikające z prowadzenia pełnej rachunkowości, warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług biura rachunkowe.