Twój e-PIT

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Osoby, które skorzystają z tej usługi nie muszą wypełniać wniosków, ani składać deklaracji.

Zeznanie w ramach usługi Twój e-PIT za 2019 r. znajdziemy na stronie internetowej GOV w zakładce “Twój e-PIT”. W tym roku z usługi mogą skorzystać osoby, które rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 (z umów o pracę, zlecenie, działko lub z przychodów kapitałowych).

Usługa będzie też dostępna dla osób fizycznych, rozliczających się na formularzach PIT-28 lub PIT-36, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale składają wyżej wymienione zeznania z uwagi na uzyskiwane przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

W zakresie PIT-28 i PIT-36 usługa nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Korzystanie z e-PIT nie jest obowiązkowe. Nadal będzie możliwość wyboru dowolnej formy złożenia zeznania podatkowego (papierowa lub za pomocą systemu). Jeśli zdecydujemy się na inną formę niż Twój e-PIT nie musimy tego zeznania w ramach usługi odrzucać.