Umowa zlecenie - ustnie, czy na piśmie?

Umowa zlecenie jest obecnie jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jest to umowa zawierana na czas określony, a jej przedmiotem jest najczęściej konkretna usługa. Liczy się staranne wykonanie zleconego działania, nie zaś osiągnięcie określonego efektu jak w umowie o dzieło.

Choć z kodeksu cywilnego nie wynika bezpośrednio, że umowa zlecenie powinna być zawarta w formie pisemnej, warto jednak zdecydować się na takie rozwiązanie. Ustne ustalenia również są wiążące, jednak znacznie trudniej jest je udowodnić. Brak pisemnego potwierdzenia może stanowić przyczynę konfliktów. Najbezpieczniejsze wyjście dla obydwu stron to podpisanie dokumentu, w którym zawarte są:
- informacje dotyczące stron kontraktu,
- data rozpoczęcia i wygaśnięcia współpracy,
- przedmiot zlecenia,
- wysokość wynagrodzenia,
- podpisy stron.