wartość firmy

Metoda dochodowa

Wycena wartości przedsiębiorstwa może być problematyczne, jeśli nie wybierzemy właściwej metody.
Metoda dochodowa stanowi najpopularniejszą metodę wyceny wartości przedsiębiorstw, chociaż jest przy tym wyjątkowo skomplikowana. W tym przypadku wartości przedsiębiorstwa stanowią jego przyszłe dochody po właściwym zdyskontowaniu ich oczekiwaną stopą zwrotu. Jej popularność wymaga z racjonalnego podejścia do wyceny, które opiera się nie na wartości posiadanego majątku firmy w dni wyceny, ale jej przewidywanych dochodów w przyszłości.