Zmiany w KPiR od kwietnia 2016

Już od kwietnia 2016 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z uproszczeń w prowadzeniu księgowości za pomocą KPiR!

Chyba najważniejszą zmianą, która spotkała przedsiębiorców jest zniesienie obowiązku drukowania księgi przychodów i rozchodów. Zanim wprowadzono tą zmianę, przedsiębiorcy musieli co miesiąc drukować księgę w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca oraz przechowywać dane na nośnikach magnetycznych. Obecnie zmieniono także rodzaj nośników danych na informatyczne.

Ułatwieniem dla przedsiębiorców prowadzących księgowość w formie KPiR jest również zniesienie obowiązku sporządzania spisu z natury na początek roku. Oznacza to, że sporządzony na dzień 31 grudnia spis z natury będzie można wpisać w księdze przychodów i rozchodów pod datą 1 stycznia. Z przywileju nie będą mogli skorzystać Ci, którzy nie wykonali spisu z natury na koniec poprzedniego roku oraz prowadzący w poprzednim roku inną formę księgowości uproszczonej. Będą oni musieli przy otwieraniu księgi wykonać spis z natury na początek roku obrotowego.