Automatyczny zapis do PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolnym i powszechnym planem oszczędzania długoterminowego na dowolny cel jednak z przeznaczeniem na wyższą emeryturę. Stanowi on III filar polskiego systemu emerytalnego. Czym jest automatyczny zapis do PPK?

1 kwietnia 2023 roku nastąpi automatyczny zapis pracowników między 18 a 55 rokiem życia do programu. Mogą oni jeśli chcą zrezygnować z dołączenia składając przed tą datą u swojego pracodawcy deklarację o rezygnację z programu. Zrezygnować z programu można również w dowolnej chwili. Rezygnacja będzie obowiązywać do kolejnego automatycznego zapisu (będą się one odbywać co 4 lata).

Pracownicze Plany Kapitałowe pozwalają na szybką oszczędność dodatkowych funduszy, gdyż oprócz składek pracownika dokonywane są jeszcze dopłaty przez pracodawcę i państwo. Do każdej zaoszczędzonej złotówki przez pracownika pracodawca dokłada 0,70zł. Państwo raz w roku przekazuje na konto pracownika w PPK dodatkowe 240zł, a jednorazowo na powitanie w programie 250zł. Pracownik w pierwszym roku swojego oszczędzania wpłacając miesięcznie 56zł jest w stanie zaoszczędzić około 1600zł.

Na stronie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dostępny kalkulator PPK, który pokazuje, jaką kwotę można zaoszczędzić oraz w jakiej wysokości można wypłacać zgromadzone środki po osiągnięciu 60 roku życia.

Zapraszamy do zapoznania się z również naszą publikacją na temat dokumentacji pracowniczej, której obowiązek prowadzenia również stanowi zadanie pracodawcy.