Centralny Rejestr Podmiotów AkcyzowychADRES DO E-DORĘCZEŃ


Nowym obowiązkiem podmiotów wpisanych do KRS jest posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych. Nasze biuro pomaga w formalnościach związanych z pozyskaniem adresu do e-doręczeń. Osoby zainteresowane usługą, zapraszamy do kontaktu.

Telefon: 12 378 38 35
E-mail: oferta@ksiegowosc-spolek-zoo.pl

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub zamierzają ją rozpocząć w zakresie wyrobów akcyzowych, samochodów osobowych, jako podmioty węglowe, pośredniczące podmioty gazowe, prowadzące miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych muszą dokonać rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.
Zarejestrować się w CRPA musza też podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej ale zużywają wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
Ważne: osoby fizyczne zużywające wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie nie musza dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego.

W celu zgłoszenia firmy do CRPA należy założyć konto na PUESC, zarejestrować reprezentanta podmiotu oraz złożyć odpowiedni wniosek (WRR0001, WPE0001, WRP0001, WRP0002).

Informacja czy firma została zgłoszona do rejestru można sprawdzić na stronie ministerstwa w Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Rejestr zawiera wszelkie dane firmy niezbędne w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą wcześniejszą publikacją na temat Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.