Co powinien zawierać raport kasowy?

Na początku tego artykuły wyjaśnijmy czym jest raport kasowy i w jakich sytuacjach jest sporządzany. Raport kasowy stanowi zbiór informacji na temat stanu gotówki znajdującego się w kasie. Istotne jest, aby dane zostały przedstawionyw sposób uporządkowany, faktury posiadały odpowiednie numery identyfikacyjne oraz by zawarte zostały wszystkie rachunki dokumentujące płatność.

Obowiązek sporządzania raportu kasowego spoczywa na przedsiębiorcach samodzielnie regulujących zobowiązania gotówką oraz tych, którzy przyjmują wpłaty od swoich klientów.

Minimalna częstotliwość sporządzania raportu kasowego – raz w miesiącu.

Raport kasowy powinien zawierać:
- dane firmy
- numer raportu
- określenie czasu, którego dotyczy raport
- numer konta przeciwstawnego, 
- informacje o obrotach kasy (poprzednim i obecnym),
- informację o KP i KW,
- dokumenty potwierdzające przepływ środków finansowych,
- podpis osoby sporządzającej raport.

Na raporcie kasowy powinien widnieć podpis kierownika jednostki.