RODO

RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Są to przepisy, które określają do czego przedsiębiorcy i konsumenci mają prawo w związku z danymi osobowymi i jak muszą z nimi postępować. Dane, o których mowa to imię i nazwisko, adres e-mail, PESEL itp. Przepisy te weszły w życie 25 maja 2018 roku.

Zgodnie z założeniami RODO przedsiębiorcy będą musieli zwrócić dużą uwagę na ochronę prywatnych informacji. Będą musieli ujawnić stosowne informację maksymalnie 72 godziny po ustaleniu, że dane wyciekły w niepowołane ręce, będą musieli też prowadzić rejestr przetwarzania danych i pytać klientów o zgody na przetwarzanie ich danych.

W związku z rozporządzeniem RODO należy zadbać o:
- poprawne gromadzenie dokumentacji na temat danych osobowych,
- sprzęt - w przypadku usunięcia danych osobowych, należy zadbać o to, żeby były usunięte ze wszystkich nośników pamięci i urządzeń,
- ochrona urządzeń - należy się upewnić czy oprogramowanie na wszystkich firmowych komputerach jest legalne, aktualne i dobrze zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym i hasłami,
- oprogramowanie zapobiegające wyciekom danych.
Jeśli przedsiębiorcy nie zastosują się do wytycznych wskazanych przez RODO, powinni liczyć się ze sporymi karami finansowymi i innymi konsekwencjami.