Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS

Każdego roku, tuż po dokonaniu czerwcowej waloryzacji składek, ZUS przesyłało do osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, informacje o stanie konta ubezpieczonego.
List otrzymywały osoby urodzone po 31.12.1948 roku, na których koncie odnotowano co najmniej jedną kwotę podlegającą wskazaniu w informacji.

Pismo zawierało informacje na temat:
- zwaloryzowanego kapitału początkowego, który w przyszłości będzie stanowił podstawę do wyliczenia emerytury,
- wysokości zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, bez części składek z subkonta, czy przeznaczonych na OFE,
- wysokości nie zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
- ogólnego stanu subkonta, na który składają się wpłacone składki i odsetki, opłata prolongacyjna i środki z OFE, do których dodano kwoty z tytułu waloryzacji i kwoty niezwaloryzowane w danym roku,
- sumy kwota na koncie i subkoncie,
- niezwaloryzowanych składek należnych i wpłaconych,
- wysokości hipotetycznej emerytury.

Od tego roku, informacja o stanie konta nie będzie rozsyłana. Można będzie ją sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych, gdzie również będzie możliwe złożenie prośby o przesłanie informacji w formie papierowej.