składki ZUS

Indywidualne rachunki w ZUS

Przedsiębiorców płacących składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w niedawnym okresie dotknęły spore zmiany. Od stycznia 2018 roku każdy z nich posiada swój indywidualny rachunek, na który dokonują tylko jednego przelewu niezależnie od rodzaju opłacanych składek czy funduszy. Wysyłają przelew łącznie na:
- ubezpieczenia społeczne,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- Fundusz Emerytur Pomostowych.
Pieniądze księgowane są na koncie, a następnie rozdzielane na poszczególne składki i fundusze.

Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS

Każdego roku, tuż po dokonaniu czerwcowej waloryzacji składek, ZUS przesyłało do osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, informacje o stanie konta ubezpieczonego.
List otrzymywały osoby urodzone po 31.12.1948 roku, na których koncie odnotowano co najmniej jedną kwotę podlegającą wskazaniu w informacji.

Strony