księgowość spółki

Wynagrodzenie ryczałtowe

Czym jest wynagrodzenie ryczałtowe? W jakich sytuacjach jest to wygodna forma rozliczania się?

Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia na zasadach ryczałtu jest niezmienna. Najczęściej ten sposób rozliczania się jest wykorzystywany w usługach budowlanych, zleceń lub wykonania dzieła. W każdym przypadku cenę ustala się „z góry”. Oznacza to, że nie ma możliwości późniejszej modyfikacji ceny (np. z powodu wzrostu cen produktów i towarów).

Wycena najczęściej dokonywana jest na podstawie dokumentacji oraz kosztorysu cenowego.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe - kary dla księgowych

Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym przestępstwem skarbowym jest czyn, który zabroniony jest przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawce dziennej lub kary pozbawienia wolności.

Wykroczeniem skarbowym jest czyn, który zabroniony jest przez kodeks pod groźbą kary grzywny. Ważne jest, aby kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności, a także wartość przedmiotu czynu nie przekroczyły wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia.

Strony