Obowiązki spółek jawnych i partnerskich wobec KRSADRES DO E-DORĘCZEŃ


Nowym obowiązkiem podmiotów wpisanych do KRS jest posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych. Nasze biuro pomaga w formalnościach związanych z pozyskaniem adresu do e-doręczeń. Osoby zainteresowane usługą, zapraszamy do kontaktu.

Telefon: 12 378 38 35
E-mail: oferta@ksiegowosc-spolek-zoo.pl

Spółki jawne oraz partnerskie, które w danym roku obrotowym prowadziły księgowość w formie uproszczonej (KPiR) mają obowiązek zgłoszenia w KRS faktu, że nie spoczywa na ich obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego za ten rok. Oświadczenia te powinno się złożyć do 30 czerwca następnego, roku czyli np. za rok 2019 do 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie przepisami Ustawy o Rachunkowości spółki jawne i partnerskie mają możliwość wyboru pomiędzy prowadzeniem księgowości pełnej lub uproszczonej, ale tylko w czasie, gdy ich przychody nie przekraczają limitu prowadzenia pełnej księgowości (równowartości 2 000 000 euro). Jeżeli spółki te zdecydują się na prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów, Ustawa o Rachunkowości nakłada na nie obowiązek składania oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego.

Wspomniane przez nas oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego należy składać osobno za każdy rok w którym prowadziło się KPiR. Oznacza to, że prowadząca uproszczoną księgowość w 2018 i 2019 roku spółka jawna lub partnerska musi złożyć oświadczenie za każdy z tych okresów, do 30 czerwca.
Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego musi być składane elektronicznie, poprzez stronę e-KRS.