obsługa księgowa

Wynagrodzenie ryczałtowe

Czym jest wynagrodzenie ryczałtowe? W jakich sytuacjach jest to wygodna forma rozliczania się?

Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia na zasadach ryczałtu jest niezmienna. Najczęściej ten sposób rozliczania się jest wykorzystywany w usługach budowlanych, zleceń lub wykonania dzieła. W każdym przypadku cenę ustala się „z góry”. Oznacza to, że nie ma możliwości późniejszej modyfikacji ceny (np. z powodu wzrostu cen produktów i towarów).

Wycena najczęściej dokonywana jest na podstawie dokumentacji oraz kosztorysu cenowego.

Obowiązki spółek jawnych i partnerskich wobec KRS

Spółki jawne oraz partnerskie, które w danym roku obrotowym prowadziły księgowość w formie uproszczonej (KPiR) mają obowiązek zgłoszenia w KRS faktu, że nie spoczywa na ich obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego za ten rok. Oświadczenia te powinno się złożyć do 30 czerwca następnego, roku czyli np. za rok 2019 do 30 czerwca 2020 r.

Strony