obsługa księgowa

Rachunkowość - rodzaje

Rachunkowość jest systemem umożliwiającym przedsiębiorcy uzyskanie informacji na temat prowadzonej przez siebie działalności. Polega na gromadzeniu i przetwarzaniu danych dotyczących operacji gospodarczych mających miejsce w jednostce gospodarczej.

Podstawowym narzędziem rachunkowości jest bilans przedstawiający zmiany aktywów oraz pasywów, a także osiągnięty wynik finansowy. Fakt, że informacje przedstawione są w mierniku liczbowym sprawia, że przedsiębiorca ma możliwość porównania osiągniętych wyników z innymi organizacjami.

Jak można udokumentować zakup w firmie?

Dokonywanie zakupów to podstawa działalności każdej firmy. Aby móc handlować trzeba kupić towary, aby móc produkować trzeba zakupić materiały i tak dalej. Każda tak operacja musi zostać tez odpowiednio udokumentowana, by można było ją ująć w księdze rachunkowej i odliczyć te koszt od podatku.

Strony